MAGNETICKÁ PRÁŠKOVÁ SKÚŠKA - MT

MAGNETICKÁ PRÁŠKOVÁ SKÚŠKA - MT

 

    Skúška sa realizuje indukovaním magnetického poľa vo feromagnetickom materiále, následne sa povrch popráši drobnými časticami, ktoré sa zoskupujú v magnetickom poli podľa toho ako je magnetické pole porušené prípadnými defektami materiálu. Cieľom je odhaliť povrchové a podpovrchové vady materiálu.

 

 

Pokiaľ máte záujem o výkon niektorej z NDT skúšok, stiahnite si nižšie uvedený dotazníkový formulár, ktorý uľahčí nám aj vám definovanie podmienok a parametrov skúšok. Formulár zašlite na adresu c-cw@c-cw.sk.


Poziadavkovy list NDT.pdf