PENETRAČNÁ SKÚŠKA - PT

PENETRAČNÁ SKÚŠKA - PT

 

     Kapilárna/penetračná skúška (PT) sa využíva na odhalenie povrchových vád materiálov pomocou farebného alebo flourescenčného testera, ktorý preniká na povrch. Princíp spočíva v nanesení penetrantu na čistý a hladký povrch. Po určitom čase pôsobenia sa nadbytočný penetrant odstráni a aplikuje sa vývojka, ktorá vytiahne penetrant s prípadných povrchových vád materiálu, a tým dôjde k odhaleniu vady pracovníkovi vykonávajúcemu skúšku.

 

 

     Skúška sa využíva pri kontrole tak kovových i nekovových materiálov. Pri kovových materiáloch sa však odporúča zvážiť ako alternatívu magnetickú skúšku, nakoľko táto má schopnosť odhaliť aj podpovrchové závady materiálu. Výhodou tejto skúšky je nákladová a časová nenáročnosť. Nevýhodou je, že odhaľuje len povrchové vady.

 

 

Pokiaľ máte záujem o výkon niektorej z NDT skúšok, stiahnite si nižšie uvedený dotazníkový formulár, ktorý uľahčí nám aj vám definovanie podmienok a parametrov skúšok. Formulár zašlite na adresu c-cw@c-cw.sk.


Poziadavkovy list NDT.pdf