ULTRAZVUKOVÁ SKÚŠKA - UT

ULTRAZVUKOVÁ SKÚŠKA - UT

 

     Pri ultrazvukovej skúške sa vysielajú veľmi krátke pulzné vlny do materiálu za účelom identifikácie vnútorných chýb alebo za účelom zistenia charakteristík materiálu. Bežne sa táto technika používa aj pri zisťovaní hrúbky materiálov (napr. kontrola hrúbky materiálu v dôsledku korózie). Ultrazvuková skúška sa často používa pri kontrole oceľových materiálov, zliatín, taktiež sa využíva pri kontrole betónových povrchov, dreva a kompozitných materiálov, aj keď s omnoho menšou presnosťou. Typická aplikácia je v oblasti strojárstva, leteckého a automobilového priemyslu.

    Pri UT kontrole sa na materiál prikladá sonda, ktorá je zvyčajne oddelená od materiálu tenkou vrstvou oleja alebo iného prostriedku, ktorý zabezpečuje plný kontakt sondy s povrchom a prenos vĺn.

    Využívajú sa dva spôsoby príjimania ultrazvukových vĺn: odrazom (pulzné echo) a útlmom. Pri odraze sonda vysiela a súčasne prijíma odraz. Odraz vzniká na druhej stene kontrolovaného objektu alebo na vade vo vnútry materiálu. Prístroj zobrazuje tieto údaje vo forme signálu s amplitúdou reprezentujúcou intenzitu odrazu a vzdialenosťou reprezentujúcou čas príchodu odrazu.

Pri útlme jedna sonda vysiela signál a druhá sníma množstvo signálu, ktorý k nej dorazí. Prípadné vady zmenšujú množstvo prenesených vĺn a tým sa indikuje existencia vád v dráhe.


Výhody:

1. Vysoký stupeň penetrácie materiálu, ktorá umožňuje odhaliť vady hlboko v materiále
2. Vysoká citlivosť umožňujúca detekciu veľmi malých vád
3. Stačí ak je dostupná len jedna strana materiálu
4. Vyššia presnosť ako pri ostatných NDT skúškach pri určení hĺbky vady
5. Možnosť určiť orientáciu, tvar a veľkosť vady
6. Nerizikový spôsob detekcie vád, neovplyvňuje okolie ani okolitý materiál alebo prístroje a zariadenia
7. Možnosť navrhnúť plne automatizované kontrolné zariadenia
8. Vysoká pružnosť v nasadení - malá hmotnosť a veľkosť zariadení = ľahká prenosnosť

     Skúšky ultrazvukom realizujeme modernými UT prístrojmi PANAMETRICS a špičkovým prístrojom OMNISCAN UT, ktorý umožňuje vizualizáciu kontrolovaného materiálu so záznamom, pričom zobrazí aj tvar, hĺbku a veľkosť nájdenej vady.

Pokiaľ máte záujem o výkon niektorej z NDT skúšok, stiahnite si nižšie uvedený dotazníkový formulár, ktorý uľahčí nám aj vám definovanie podmienok a parametrov skúšok. Formulár zašlite na adresu c-cw@c-cw.sk.


Poziadavkovy list NDT.pdf