VT - VIZUÁLNA SKÚŠKA

VT - VIZUÁLNA SKÚŠKA

 

     Okrem bežnej priamej vizuálnej kontroly ponúkame aj nepriamu metódu. Pri nepriamej metóde ponúkame možnosť kontroly vnútorného priestoru zváraných konštrukcií endoskopom. Výsledok skúšky je možné uchovať a prehliadať formou obrazového videozáznamu.

 

 

     Pri kontrole vnútorných priestorov a zvarov endoskopom, je potrebné používať aj referenčnú mierku, ktorá umožňí stanoviť rozmerykontrolovaných častí. Dôvodom je optické skreslenie rozmerov.

 

Pokiaľ máte záujem o výkon niektorej z NDT skúšok, stiahnite si nižšie uvedený dotazníkový formulár, ktorý uľahčí nám aj vám definovanie podmienok a parametrov skúšok. Formulár zašlite na adresu c-cw@c-cw.sk.


Poziadavkovy list NDT.pdf