Výskum

Sme súkromná výskumno - vývojová spoločnosť. Výskum spoločnosti CONSULTING & CONTROL OF WELDING, s.r.o. je zameraný na:

 

  • Hodnotenie teplotných vplyvov na vznik deformácií.

  • Hodnotenie tepelnej rozťažnosti materiálov pri zváraní.

  • Posúdenie zostatkovej životnosti zvarov, odliatkov, tvárnených výrobkov, trubiek a výkovkov.

  • Posúdenie vzniku lomov, trhlín a prasklín zvarov, odliatkov, tvárnených výrobkov, trubiek a výkovkov

  • Hodnotenie spoľahlivosti zváraných konštrukcií, kotlov, potrubí, produktovodov, parovodov, horúcovodov, a iné.

V oblasti základného výskumu sa chceme zamerať na základný výskum chýb materiálov alebo výrobkov po zváraní, tvárnení, obrábaní, odlievaní. Hodnotenie sa bude vykonávať ako výstupná kontrola a prevádzková kontrola výrobkov a materiálov po zaťažovaní, teplom, tlakom, poveternostnými podmienkami prípadne trením.

 

Naše výskumné projekty