Vzdelávanie

Kurzy nedeštruktívneho testovania materiálov
AKTUÁLNE OTVÁRANÉ KURZY


Kompletný popis kurzov a školení: Termíny kurzov a školení

kurz LT1 A,B
 

PT1+2
 

VT ThP
 

KT (Korózne skúšky pod napätím...)
 

VT1+2
 

ET
 

MT3, PT3, VT3
 

UTT (Panametrics)
 

UT1+2
 

UT2
 

 RT1+2
 

Kvalifikácia pracovníkov v oblasti nedeštruktívneho testovania materiálov NDT podľa EN ISO 9712

Hodnotenie tesnosti LT AB 2

Technik korózie a povrchových úprav

Cieľom kurzu je odborná príprava technikov korózie a povrchových úprav. Aktívna a pasívna ochrana povrchov voči korózii sa stáva prioritou v oblasti ochrany povrchov. Princíp vzniku korózie, zásady protikoróznej ochrany, klasifikáciu a príčiny vzniku korózie. Objasniť korózne skúšky a možnosti merania korózneho úbytku...čítať viac

 

Zváračská škola

Ponúkame Vám školenia a skúšky zváračov v zmysle noriem STN 05 0705, STN EN 287-1,2 a školenie a preskúšanie zváračov z bezpečnostných ustanovení...čítať viac

Kurz IWE / IWT / IWS / IWP

Kurz medzinárodný zváračský inžinier (IWE)/ medzinárodný zváračský technológ (IWT)/ medzinárodný zváračský špecialista (IWS)/ medzinárodný zváračský praktik (IWP)...čítať viac

 
 

 

Informácie o termínoch, cenách kurzov a školení a prihlášky:

dbacikova@c-cw.sk
+421918322050